Introductie

Deze beschrijving gaat er van uit dat het appartement niet gebruikt is de week ervoor en erna; Indien er sprake is van doorlopend gebruik kan het zijn dat bij aankomst of vertrek afgeweken wordt van deze beschrijving. Dit zal ik in dat geval aangeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zijn de procedures echter als hiernavolgend.

Verder nog gebruikstips/handleidingen en inventarislijst. Deze laatste is slechts ter oriëntatie voor huurders, en wordt niet puntsgewijs gecontroleerd o.i.d. Inherent aan procedures en handleidingen is hun betuttelende karakter; voor normaal gebruik zijn ze ook ten overvloede. Toch heb ik gemerkt dat het handig is om ze te maken omdat iedereen toch weer vragen heeft, en niet iedereen (zich) vertrouwd is (of voelt) met de aanwezige apparatuur. Verder is het handig om te zorgen dat gedurende verschillende gebruikers het gebruik toch min of meer (van) gelijk(e kwaliteit) blijft. Hopelijk geeft deze beschrijving antwoord op de meeste vragen, en inzicht in het handigste gebruik.

Ik heb nog niet een volledig beeld in foto's van het appartement voorhanden, maar dat komt nog wel. Onderaan de keuken en woonkamer.








Onderstaande plaatje is het derde en grootste appartement (8p). Dit is aan het place du télépherique gelegen. Het was ooit het model-appartement en uit die tijd stamt deze foto.